Generalforsamling 2018

Generalforsamling Onsdag 7/3 2018 kl. 19:00

Generalforsamling afholdes i Klubhuset på Boesdalsvej

Vi håber af rigtigt mange vil møde op, og være med til at bestemme foreningens fremtid.

Dagsordenen:

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.

 

Bestyrelsen:

  • Formand:                             Allan Jensen. (På valg.)
  • Kasserer:                             Morten Enevoldsen.
  • Bestyrelsesmedlem:            Jan Jensen. (På valg.)
  • Bestyrelsesmedlem:            Gert Hansen.
  • Bestyrelsesmedlem:            Jens Riis. (På valg.)
  • Bestyrelsesmedlem:            Johannes maimann olsen. (På valg.)
  • Bestyrelsesmedlem:            Jess R Larsen.
  • Suppleant:                           Thomas Tingvold. (På valg.)
  • Suppleant:                           Thomas hansen. (På valg.)

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Vi vil meget gerne have idéer og ønsker til hvad der kan gøre det sjovere og mere spændene at være medlem af vores forening

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen