Generalforsamling 2016

Generalforsamling Onsdag 2/3 2016 kl. 19:00
Generalforsamling afholdes i Klubhuset på Boesdalsvej
Vi håber af rigtigt mange vil møde op, og være med til at bestemme foreningens fremtid.
Dagsordenen:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.

Bestyrelsen:
 Formand: Allan Jensen. (På valg.)
 Kasserer: Morten Enevoldsen.
 Bestyrelsesmedlem: Jan Jensen. (På valg.)
 Bestyrelsesmedlem: Gert Hansen.
 Bestyrelsesmedlem: Jens Riis. (På valg.)
 Bestyrelsesmedlem: Morten Kuhl. (På valg.)
 Bestyrelsesmedlem: Jess R Larsen.
 Suppleant: Thomas Tingvold. (På valg.)
 Suppleant: Thomas hansen. (På valg.)

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Vi vil meget gerne have idéer og ønsker til hvad der kan gøre det sjovere og mere spændene at være medlem af vores forening

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Skriv et svar